Beredskabsgennemgang​

Vil du have tryghed for, at din sikkerhed og dit beredskab er på plads - Vi tilbyder en komplet beredskabsgennemgang af din virksomhed​

​Hvad er det ?

Beredskabsgennemgangen er en systematisk gennemgang af alle forhold vedrørende sikkerhed og beredskab i organisationen.

Beredskabsgennemgangen undersøger både tekniske og bygningsfysiske forhold, organisatoriske forhold såvel som forhold omkring beredskabsprocedurer og –planer.

Beredskabsgennemgangen giver virksomheden en samlet status på beredskabet. Samtidig giver gennemgangen et beslutningsgrundlag for, om der eventuelt er beredskabsmæssige forhold, der med fordel kan arbejdes videre med.

Beredskabsgennemgangen peger på, hvor organisationen er mest sårbar - og klarlægger behov for eventuelle forbedringer inden for de overordnede hændelseskategorier:

 • Voldsomt vejr
 • Uheld, ulykker og brand
 • Vold
 • Tyveri/indbrud/uautoriseret adgang
 • Terror
 • Epidemier
 • Forsyningssvigt.

Beredskabsgennemgangen gennemføres af to konsulenter og varer ca. én dag.

Forud for dagen har vi lavet en baggrundsundersøgelse af lokalområdet i forhold til at identificere eventuelle særlige beredskabsmæssige forhold.

Vi fremsender endvidere en tjekliste i forhold til, hvilke personer og fysiske områder, der skal være adgang til under beredskabsgennemgangen.

På dagen undersøger vi gennem interviews, besigtigelse og gennemgang af eventuelle beredskabsplaner

 • fysiske og tekniske tiltag i forhold til forebyggelse
 • erkendelses-, alarmerings- og kommunikationssystemer
 • organisatorisk robusthed
 • uddannelses- og træningsniveau

På baggrund af dette udarbejder og fremsender vi efter tre dage en rapport med en samlet beredskabsstatus.

Sådan gør du​​

 1. ​Find en dag, hvor dine nøglepersoner er tilstede og kan afse en halv time til interview
 2. Book dagen for gennemgang og tidspunkt for afrapportering ved info@firmaberedskab.dk. Oplys kontaktdata på nøglepersoner, der skal interviewes (så booker vi dem direkte).
 3. Orienter nøglepersoner og øvrige medarbejdere om beredskabsgennemgangen.
 4. Find, hvad I har af beredskabsdokumentation.
 5. På dagen: Hav to adgangskort parat - og én person, der kort kan vise rundt i lokaliteten og overdrage beredskabsdokumentation.
 6. Herefter klarer vi os selv indtil afrapportering.​​

Det med småt

 • ​Til gennemgangen skal nøglepersoner og beredskabsdokumentation være til rådighed. Nøglepersoner er personer med viden om og ansvar for tekniske overvågning- og alarmsystemer, dørkontrolsystemer, ventilationsanlæg, beredskabs- og sikkerhedsprocedurer samt om arbejdsmiljø og –sikkerhed. Hertil kommer ansvarlige ledere.
 • Fuld fortrolighed: Alle informationer håndteres i fuld fortrolighed.
 • Firmaberedskab stiller med erfarne konsulenter, der alle har uddannelses- og erfaringsbaggrund fra Falck, Politi, redningsbrandvæsen og/eller Forsvaret.
 • Beredskabsgennemgangen med rapport og afrapportering koster kr. 9.500 pr. lokalitet.

 • Betaling: 30 dage fra modtagelse af faktura.

 • Alle priser tillægges moms.
 • Øvrige vilkår jf. SKI 17.13, delaftale 4

​Kort om Firmaberedskab

Firmaberedskab hjælper virksomheder med at etablere og træne det rette beredskab til enhver situation – og derved hjælper vi med at beskytte værdier, omdømme og medarbejdere

​Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Kontaktinformation

Firmaberedskab

Korskildelund 6

2670 Greve

​telefon: 613 112 90

info@firmaberedskab.dk

CVR-nummer : 35670157

​Bankoplysninger: Reg.nr. 5471 Kontonr. 1167660