Beredskabsøvelser

​Formål

Beredskabsøvelsen opbygger virksomhedens evne til at håndtere uforudsete hændelser som brand, personulykker, voldssituationer, skyderi eller terror. Herudover styrker øvelsen øger samarbejde og kommunikation blandt personalet og tester eksisterende beredskabsplaner.

Al erfaring viser, at effektiv håndtering af uforudsete hændelser bedst sikres gennem øvelser. Øvelserne gør, at personalet, under trygge rammer, kan øve procedurer, kommunikation og samarbejde, hvilket gør, at dette vil fungere under reelle hændelser.

Erfaring viser endvidere, at den største øvelseseffekt opnås ved at målrette øvelsen mod de ressourcepersoner, der varetager særlige opgaver under en hændelse. Derfor er vores øvelsestilgang, at de personer, der trænes er dem, der vil varetage særlige opgaver under en hændelse. En øvelse er således som udgangspunkt ikke at sætte brandalarmen i gang og lade alt personale evakuere.

​Øvelsens forløb

​På den aftalte dato for øvelsen mødes det udvalgte personale med Firmaberedskabs instruktører til en kort information om dagen.

Herefter startes øvelsen op med et scenarie, der udspiller sig – f.eks. en brændende bil, en bevidstløs, en voldelig person eller en brand. Ud fra scenariet skal personalet handle ud fra situationen, om muligt bruge eksisterende beredskabsplaner, og tage hånd om situationen/øvelsen.

Herefter udspilles 3 til 4 yderligere scenarier, hvor ”rigtige” sår skal behandles, bevidstløse personer genoplives, voldelige personer håndteres, ambulance modtages mm.

Det er helt konkrete og ”virkelige” hændelser, der øves.

Vores instruktører vil undervejs observere, guide og vejlede i den konkrete situation.

Efter hver scenarie gennemgås og evalueres de konkrete handlinger - både de gode og korrekte, og også dem, hvor der fremadrettet skal ageres anderledes.

Øvelsen afsluttes efter 3 timer med en opsamling på, hvad der fremadrettet skal arbejdes med i forhold til beredskabet.
​ 

Det praktiske

​Forud for øvelsen gennemføres et planlægningsmøde med virksomhedens ansvarlige kontaktperson. På mødes drøftes virksomhedens organisering, fysiske layout og hvilke scenarier, scenarier, der skal øves. Herudover gennemgås eksisterende beredskabsplaner i muligt omfang. Vi har på mødet brug for at få plantegninger af bygningerne med henblik på øvelsesplanlægning, samt for at se bygningerne.

Herefter planlægger vi øvelsen og fremsender øvelsesinformation til publicering på intranet forud for øvelsen.

På selve dagen ankommer vores 4-5 instruktører en time før start med henblik på at gennemføre endelige forberedelser til øvelsen – f.eks. sminkning af figuranter, klargøring af ambulance m.v.

Efter øvelsen sender vi en skriftlig tilbagemelding med læringspunkter fra dagen.

Det med småt

  • ​Øvelsen vil være med til at sikre et bedre beredskab og dermed en bedre og mere sikker arbejdsplads, hvor man efter en krise/ulykke hurtigere kan vende tilbage til normalen til glæde for kollegaer, borgere og andre interessenter​.
  • Under beredskabsøvelse vil den normale drift opretholdes uden gener for resten af huset og dets ansatte og andre interessenter.
  • Beredskabsøvelsen styrker og øger samarbejdet og kommunikationen i og efter en krisesituation blandt personalet.
  • Firmaberedskab sender efterfølgende en skriftlig tilbagemelding med input fra dagen.
  • Prisen for en beredskabsøvelse ca.: 34.999 kr. ex moms.

​Kort om Firmaberedskab

Firmaberedskab hjælper virksomheder med at etablere og træne det rette beredskab til enhver situation – og derved hjælper vi med at beskytte værdier, omdømme og medarbejdere

​Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Kontaktinformation

Firmaberedskab

Korskildelund 6

2670 Greve

​telefon: 613 112 90

info@firmaberedskab.dk

CVR-nummer : 35670157

​Bankoplysninger: Reg.nr. 5471 Kontonr. 1167660