Beredskabsøvelser

​Formål

Beredskabsøvelsen opbygger virksomhedens evne til at håndtere uforudsete hændelser som brand, personulykker, voldssituationer, skyderi eller terror. Herudover styrker øvelsen samarbejde og kommunikation blandt personalet og tester eksisterende beredskabsplaner.

Al erfaring viser, at effektiv håndtering af uforudsete hændelser bedst sikres gennem øvelser. Øvelserne gør, at personalet, under trygge rammer, kan øve procedurer, kommunikation og samarbejde, hvilket gør, at dette vil fungere bedre under reelle hændelser.

Erfaringen viser endvidere, at den største øvelseseffekt opnås ved at målrette øvelsen mod de ressourcepersoner, der varetager særlige opgaver under en hændelse. Derfor er vores øvelsestilgang at træne de personer, der rent faktisk er dem, der vil varetage særlige opgaver under en hændelse. En øvelse er således som udgangspunkt ikke at sætte brandalarmen i gang og lade alt personale evakuere.

​Øvelsens forløb

​På den aftalte dato for øvelsen mødes det udvalgte personale med Firmaberedskabs instruktører til en kort information om øvelsen.

Herefter startes øvelsen op med et scenarie, der udspiller sig – f.eks. en brændende bil, en bevidstløs, en voldelig person eller en brand. Ud fra scenariet skal personalet handle i forhold til situationen, om muligt bruge eksisterende beredskabsplaner og tage hånd om situationen/hændelsen.

Herefter udspilles 3 til 4 yderligere scenarier, hvor ”rigtige” sår skal behandles, bevidstløse personer genoplives, voldelige personer håndteres, ambulance modtages og evakueringer skal styres.

Det er helt konkrete og ”virkelige” hændelser, der øves.

Vores instruktører vil undervejs observere, guide og vejlede i den konkrete situation.

Efter hvert scenarie gennemgås og evalueres de konkrete handlinger - både de gode og korrekte, men også dem hvor der fremadrettet skal ageres anderledes.


​Øvelsen afsluttes med en opsamling på, hvad der fremadrettet skal arbejdes med i forhold til beredskabet. 

Det praktiske

Forud for øvelsen gennemføres et planlægningsmøde med virksomhedens ansvarlige kontaktperson. På mødes drøftes virksomhedens organisering, fysiske layout og hvilke scenarier, der skal øves. Herudover gennemgås eksisterende beredskabsplaner i muligt omfang. Vi har på mødet brug for at se bygningerne med henblik på øvelsesplanlægning.

Herefter planlægger vi øvelsen og fremsender øvelsesinformation til en eventuelt publicering på intranet forud for øvelsen.

På selve dagen ankommer vores instruktører en time før start med henblik på at gennemføre endelige forberedelser til øvelsen – f.eks. sminkning af figuranter, klargøring af udstyr m.v.

Efter øvelsen sender vi en skriftlig tilbagemelding med læringspunkter fra dagen.
​​

Pris

Prisen for en beredskabsøvelse er kr. 9.995,- ex. moms

Det med småt

  • Under beredskabsøvelse vil den normale drift opretholdes uden gener for resten af huset og dets ansatte og andre interessenter
  • Beredskabsøvelsen styrker og øger samarbejdet og kommunikationen i og efter en krisesituation blandt personalet
  • Firmaberedskab sender efterfølgende en skriftlig tilbagemelding med input fra dagen.

Fik du læst om...

​Beredskabsplaner​ - Læs mer​e her

​Krisestyringstræning - L​æs mere her

Fik du også læst om...

​Beredskabskabsledelse? - Læs mere her

​Hændelseshåndtering, hvordan?​ -Læs mer​e her

​Kriseledelse, hvordan? - L​æs mere her

​Kort om Firmaberedskab

Firmaberedskab hjælper virksomheder med at etablere og træne det rette beredskab til enhver situation – og derved hjælper vi med at beskytte værdier, omdømme og medarbejdere

CVR: 35670157

linkedin  fb

Kontaktinformation

​Vi har kontorer på:

​Bredgade 30, 1260 København -  ​Find vej

Østergade 27, 8000 Aarhus C.​ - Find vej

Telefon: 61 31 12 90

E-mail: info@firmaberedskab.dk

​Bankoplysninger

Reg.nr. 5471 

Kontonr. 1167660

Se datapolitik

​Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt