​​​Risiko- & konsekvensanalyse

​​Risiko- og konsekvensanalysen giver din virksomheden et overblik over den aktuelle risikoprofil og et oplyst grundlag for at beslutte, hvilke forebyggende og afhjælpende tiltag, der bør prioriteres i forhold til at imødegå og håndtere uønskede hændelser.

​Risiko er defineret som sandsynligheden for at en uønsket hændelse indtræffer ganget med konsekvensen af, at hændelsen indtræffer.

​Risikoanalysen afdækker indledningsvist virksomhedens risikoprofil med udgangspunkt i den konkrete matrikel - og analyserer på hændelseskategorierne:

 • voldsomt vejr
 • uheld, ulykker og brand
 • vold og kriminalitet
 • uautoriseret adgang, indbrud og
 • terror
 • forsyningssvigt
 • epidemier
 • IT- og cyberhændelser*

*Analyse af IT- og ​cyberhændelser​aftales særskilt og er ikke omfattet af prisestimat. Flere hændelsestyper kan ved behov analyseres.

​Konsekvensanalysen har til formål at vurdere virksomhedens tolerance over for disse hændelseskatagorier og deres konsekvenser. Dette giver centrale input til hvilke forebyggende og afhjælpende tiltag, der bør prioriteres.

 • Risiko- og konsekvensanalysen gennemføres ved at vores konsulenter laver en fysisk bygnings- og områdegennemgang, og gennemfører interviews med udvalgte ressourcepersoner. Dette varer én hel arbejdsdag.
 • Herefter gennemføres analysearbejdet på vores kontor, hvorunder er der løbende sparring med virksomhedens kontaktperson, der godkender rapporten inden præsentation.​

Der udarbejdes til sidst et beslutningsoplæg, der præsenteres og diskuteres på et møde med udvalgte nøglepersoner. Oplægget indeholder forslag til forebyggende og afhjælpende tiltag, der kan etableres i henhold til risiko- og konsekvensanalysen, samt den økonomiske ramme.​

 • Analyseresultaterne præsenteres og diskuteres afslutningsvist på et to-timers møde.

​​

​Kort om Firmaberedskab

Firmaberedskab hjælper virksomheder med at etablere og træne det rette beredskab til enhver situation – og derved hjælper vi med at beskytte værdier, omdømme og medarbejdere

​Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Kontaktinformation

Firmaberedskab

Korskildelund 6

2670 Greve

​telefon: 613 112 90

info@firmaberedskab.dk

CVR-nummer : 35670157

​Bankoplysninger: Reg.nr. 5471 Kontonr. 1167660