​​​Risiko- & konsekvensanalyse

​​Risiko- og konsekvensanalyse giver virksomheden et overblik over den aktuelle risikoprofil samt et oplyst grundlag for at beslutte hvilke forebyggende og afhjælpende tiltag, der bør prioriteres i forhold til at imødegå og håndtere uønskede hændelser.

Risiko er defineret som sandsynligheden for, at en uønsket hændelse indtræffer ganget med konsekvensen af, at hændelsen indtræffer.

Risikoanalysen afdækker indledningsvist virksomhedens risikoprofil med udgangspunkt i den konkrete matrikel - og analyserer på hændelseskategorierne:

  • Voldsomt vejr
  • Uheld, ulykker og brand
  • Vold og kriminalitet
  • Uautoriseret adgang, indbrud og tyveri
  • Terror
  • Forsyningssvigt
  • Epidemier
  • IT- og cyberhændelser*

Yderligere hændelsestyper kan ved behov analyseres.
​*Analyse af IT- og cyberhændelser aftales særskilt og er ikke omfattet af prisestimat.

​Der udarbejdes efterfølgende en konsekvensanalyse, der har til formål at vurdere virksomhedens tolerance overfor hændelsernes konsekvenser. Dette giver et centralt input til hvilke forebyggende og afhjælpende tiltag, der bør prioriteres.

Der udarbejdes til sidst et beslutningsoplæg, der præsenteres og diskuteres på et møde med udvalgte nøglepersoner. Oplægget indeholder forslag til forebyggende og afhjælpende tiltag, der kan etableres i forhold til risiko- og konsekvensanalyse samt økonomisk ramme.

Risiko- og konsekvensanalysen gennemføres ved, at en konsulent fra Firmaberedskab laver en fysisk bygnings- og områdegennemgang og gennemfører interviews med udvalgte ressourcepersoner. Dette varer normalt én hel arbejdsdag.

Herefter gennemføres analysearbejdet på vores kontor, hvorunder der sker en løbende sparring med virksomhedens kontaktperson, der godkender rapporten inden præsentation.

Analyseresultaterne præsenteres og diskuteres afslutningsvist på møde med Firmaberedskab.

Kontakt os her for en drøftelse og et konkret tilbud.

Det med småt

  • Prisen for risiko- og konsekvensanalysen afhænger af virksomhedens størrelse og kompleksitet men koster normalt kr. 14.995,- ex. moms, idet dette tager udgangspunkt i én matrikel. 

Fik du læst om...

​Krisestyringstrænin​g​ - Læs mere her

​Beredskabsplaner​ - Læs mer​e her

Fik du også læst om...

​Beredskabskabsledelse? - Læs mere her

​Hændelseshåndtering, hvordan?​ -Læs mer​e her

​Kriseledelse, hvordan? - L​æs mere her

​Kort om Firmaberedskab

Firmaberedskab hjælper virksomheder med at etablere og træne det rette beredskab til enhver situation – og derved hjælper vi med at beskytte værdier, omdømme og medarbejdere

CVR: 35670157

linkedin  fb

Kontaktinformation

​Vi har kontorer på:

​Bredgade 30, 1260 København -  ​Find vej

Østergade 27, 8000 Aarhus C.​ - Find vej

Telefon: 61 31 12 90

E-mail: info@firmaberedskab.dk

​Bankoplysninger

Reg.nr. 5471 

Kontonr. 1167660

Se datapolitik

​Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt