Kurser - understøt beredskabet

Førstehjælp​skursus

​Formål

Førstehjælpskurset klæder medarbejderne på til at kunne håndtere en situation med akut sygdom eller personulykke hurtigt og effektivt. Desuden bidrager førstehjælpskurset til at træne og styrke samarbejde og sammenhold i virksomheden.

Hurtig og effektiv førstehjælp er afgørende i forhold til at sikre liv og førlighed. Eksempelvis reduceres sandsynligheden for at overleve et hjertestop med 10 % per minut uden effektiv førstehjælp – og med en normal responstid fra ambulancer på mere end 10 minutter kræver det, at de medarbejdere, der er i bygningen, kan deres førstehjælp.

Førstehjælpskurset tager udgangspunkt i de lokale forhold i virksomheden, således at det sikres, at kursisterne ved, hvordan de skal reagere lige præcis der, hvor de er. Dette omfatter brug af førstehjælpsudstyr, kontakt og vejvisning for ambulance, intern alarmering og selvfølgelig selve førstehjælpen.

Dagens forløb

Kurset starter med at vi gennemgår førstehjælpsteori, herunder livreddende og almindelig førstehjælp, hjertelungeredning, brug af hjertestarter og vigtigheden af kommunikation og samarbejde.

Herefter gennemgås bygningen i forhold til placering af førstehjælpsudstyr, kontaktpunkt og adgangsveje for ambulance samt interne alarmeringsprocedurer.

Dernæst øves 2-3 forskellige scenarier omkring konkrete hændelser, hvor der både skal alarmeres, kommunikeres og ydes den konkrete førstehjælp. Dette gør vi i de konkrete arbejdsrum, hvor hændelsen kunne indtræffe. Dette gør vi for at sikre, at kurset bliver helt konkret i forhold til virkelighedens verden. Egne instrukser, action cards og eget udstyr anvendes derfor også i muligt omfang.

Førstehjælpskurset afsluttes med en opsamling på, hvad der fremadrettet skal arbejdes med i forhold til førstehjælp og hvilke læringspunkter, der kan uddrages fra dagen.

Det praktiske

Der kan deltage 10-12 medarbejdere på kurset, der varer 5 timer.

På kursusdagen møder Firmaberedskabs instruktør én time før kursusstart med henblik at klargøre kursuslokalet og besigtige bygning(er) i forhold til udstyr og adgangsveje. Undervejs i kurset spises frokost i kursuslokalet (virksomheden sørger for forplejning).

Vi medbringer alt udstyr og materialer til dagen.

Kursisterne vil efter kursus modtage et førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.


​Pris

Prisen for en førstehjælpskurset er kr. 8999,- ex. moms.

Elementær brandbekæmpelseskursus

Formål

Brandbekæmpelseskurset træner organisationen i elementær brandbekæmpelse, således at en opstået brand hurtigt kan slukkes, inden den udvikler sig ukontrollabelt. Kurset skaber tryghed for personalet i forhold til at anvende rådigt brandslukningsudstyr og sikrer, at der ikke er en mental barriere i forhold til at agere.

Brande udvikler sig hurtigt. Inden for få minutter kan en lille brand udvikle sig til en ukontrollabel brand, der ødelægger bygningen. Det er derfor meget vigtigt, at brandbekæmpelse går i gang straks efter, at branden er erkendt – inden brandvæsnet ankommer. Typisk vil brandvæsnets responstid være mere end 10 minutter, hvilket er tid nok for en brand til at komme ud af kontrol. De personer, der er tilstede, skal derfor kunne påbegynde brandbekæmpelse straks.

Dagens forløb

Brandbekæmpelseskurset gennemføres på virksomhedens egen adresse, således at kursisterne får kendskab til eget brandslukningsudstyr og egne brandforhold.

Vi indleder med at gennemgå brandteori og slukningsmetoder, hvorefter vi gennemgår bygningens brandslukningsudstyr og brandtekniske installationer.

Herefter gennemfører vi en øvefase, hvor alle kursister øver slukning af ild med forskelligt slukningsudstyr for at skabe fortrolighed med både ild og slukningsudstyr.

Afslutningsvis gennemgås alarmeringsformer og samarbejdet med brandvæsnet – ligesom det ville foregå, hvis det var i en virkelig situation.

Dagen afsluttes med en opsamling på, hvordan brandbekæmpelsen anvendes i dagligdagen, og hvordan den brandmæssige bevidsthed fremadrettet bør være

Det praktiske

Kurset varer 3 timer og kan have op til 12 deltagere.


​Forud for kursusdagen udpeges kursisterne, og der bookes et lokale, hvori teori kan gennemføres.

På dagen mødes kursister og Firmaberedskabs instruktør, hvorefter kurset går i gang.

Den praktiske øvefase i brandslukning foregår udendørs, således at hverken mennesker, bygninger eller udstyr udsættes for fare.

Firmaberedskab medbringer alt nødvendigt udstyr og slukningsmateriel.

Pris

Prisen for brandbekæmpelseskurset er normalt kr. 8900,- ex. moms.

Voldsbeskyttelseskursus

Formål

Voldsbeskyttelseskurset er målrettet til personale i jobfunktioner, der typisk er mest udsat for truende adfærd og voldssituationer. Voldbeskyttelseskurset fokuserer på, hvad den enkelte skal gøre UNDER en hændelse. Voldsbeskyttelseskurset supplerer således traditionelle forebyggelses- og konflikthåndteringskurser, der hovedsageligt fokuserer på, hvad man skal gøre FØR en voldssituation for at undgå, at den indtræffer, såvel som den evaluerende arbejdsmiljøindsats der hovedsageligt iværksættes EFTER en episode.


​Desværre er der en tendens til, at flere og flere medarbejdere udsættes for truende adfærd og voldsepisoder. Derfor er der som arbejdsgiver behov for at sikre, at sådanne situationer håndteres bedst muligt, således at der er minimale konsekvenser af hændelsen. I den ideelle verden undgås voldssituationer gennem forebyggende tiltag FØR episoden indtræffer, men desværre opstår episoderne alligevel. Der skal derfor trænes i, hvordan der reageres, indtil politiet ankommer. Voldssituationen kan nemlig udvikle sig meget i politiets responstid.

​​

Dagens forløb

Voldsbeskyttelseskurset indledes med teori om grundlæggende principper i voldsbeskyttelse, samarbejde mellem kollegaer, alarmering samt konfliktsituationer og konfliktpersoner.

Herefter gennemføres praktiske øvelser i gruppen, hvorunder procedurer for håndtering af voldssituationen øves. Dette gennemføres om muligt på det normale arbejdssted, således at procedurerne kommer ”helt ind under huden”. I de praktiske øvelser arbejdes med den individuelle reaktion på truslen, alarmering, en samlet koordineret kollegaindsats samt koordinering med politi.

Undervejs i de praktiske øvelser diskuteres, hvordan de eksisterende fysiske rammer kan bruges i forbindelse med voldsbeskyttelsen, herunder hvilke små omkostningsfrie justeringer, der eventuelt kan laves for at øge sikkerheden.

Afslutningsvis samles der op i kursuslokalet - med læringspunkter i forhold til dagen, og det videre arbejde med voldsbeskyttelse noteres.

​Det praktiske

Kurset varer 3 timer og kan have op til 12 deltagere. Kurset kræver ingen forberedelse fra deltagerne.

På kursusdagen møder Firmaberedskabs instruktør én time før starttidspunktet med henblik på at klargøre kursuslokalet samt at besigtige de lokaler, hvor medarbejderne normalt arbejder. Ved kursusstart mødes kursisterne i kursuslokalet, hvorefter kurset gennemføres. Da de praktiske øvelser helst skal foregå i de normale arbejdsrum, kan der være behov for, at virksomheden varsler borgere/brugere om, at der vil foregår en øvelse.

Efter kurset fremsendes en skriftlig redegørelse omkring læringspunkterne fra dagen.

Vi medbringer alt udstyr og materialer til dagen. 


​Pris

Prisen for voldshåndteringskurset kr. 6999 kr. ex. moms.​

​Kort om Firmaberedskab

Firmaberedskab hjælper virksomheder med at etablere og træne det rette beredskab til enhver situation – og derved hjælper vi med at beskytte værdier, omdømme og medarbejdere

CVR: 35670157

linkedin  fb

Kontaktinformation

​Vi har kontorer på:

Korskildelund 6, 2670 Greve - Find vej

​Bredgade 30, 1260 København​ - Find vej

Telefon: 61 31 12 90

E-mail: info@firmaberedskab.dk

​Bankoplysninger

Reg.nr. 5471 

Kontonr. 1167660

Se datapolitik

​Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt