​Krisestyringstræning

​Få trænet organisationens ledelse i at håndtere og afhjælpe kriser gennem procedurer og instrukser – med en kriseøvelse

​En definition af “krise” og “katastrofe” er; "enhver eskalering, som kommer ud af kontrol i forhold til det planlagte og udstukne hændelsesspor udløst af menneskelige fejl, mangler og bevidst udnyttelse ligeså vel som enhver situation, som når et omfang på grund af naturlige årsager eller katastrofer, der truer organisationens eksistens” .

​Krisestyringstræning er for virksomhedens topledelse. Krisestyringstræningen øver topledelsens evne til at skabe overblik over og træffe effektive beslutninger i forbindelse med varslede og uvarslede kriser. Desuden øves topledelsens evne til krisekommunikation og pressehåndtering.

​Figuren herunder illustrerer nogle af de forhold, der skal håndteres og planlægges i forbindelse med et komplet beredskabskoncept

Formål 

Krisestyring er afgørende i forhold til at håndtere alvorlige trusler mod organisationens værdier, overordnede resultater og i sidste ende dens eksistens. Det handler om, under pres, at kunne træffe effektive rettidige beslutninger og kommunikere disse indad- og udadtil. Er denne evne begrænset, kan krisen forværres og i nogen situationer lede til at afledte kriser udvikle sig


​Øvelsens gennemførelse

Krisestyringstræningen gennemføres normalt som et halvdagsarrangement, hvor der indledes med kort generel undervisning af krisestyringsprincipper og kriseledelsens opgaver. Herefter gennemføres 2-3 situationsspil, hvor topledelsen øves i krisestyring inden for forskellige virksomhedsrelevante scenarier. I hvert situationsspil modtager topledelsen indspil omkring en given hændelse.

Indspillene er designet til at sætte topledelsen i beslutnings- og informationsdilemmaer, svarende til de dilemmaer, der vil være i en reel krise. I situationsspillene vil topledelsen blive udfordret på beslutningstagning, krisekommunikation internt i virksomheden og eksternt i forhold til kunder, samarbejdspartnere, myndigheder og presse.

Undervejs i situationsspillene giver vores instruktører efter behov råd og vejledning med henblik på at sikre mest mulig læring. Efter hvert situationsspil sammenfattes observationer og læringspunkter. Efter sidste situationsspil gennemføres en samlet drøftelse og læringsopsamling i forhold til alle situationsspil.

Planlægning

Forud for træningen gennemføres et interview med virksomhedens ansvarlige kontaktperson(er) med henblik på at få kortlagt, hvorledes virksomheden er organiseret, hvordan beredskab og krisestyring fungerer og for at diskutere, hvilke scenarier, der skal trænes.

Interviewet varer ca. to timer og gennemføres af to konsulenter. I forbindelse med interviewet har vi brug for organisations- og procesdiagrammer, og om muligt eksisterende beredskabs- og kriseplaner.

Herefter gennemfører vi forberedelse af krisetræningen, herunder design af skræddersyede situationspil.

På baggrund af interviewet fremsendes endeligt tilbud i forhold til aftalt indhold og omfang.

Inden krisestyringstræningen gennemføres, godkendes disse designs af virksomhedens kontaktperson.

Én uge før gennemførsel fremsendes en kort instruks om krisestyringstræningen, herunder hvad topledelsen skal forberede sig på i forhold til træningen.

På dagen for træningen ankommer vores konsulenter én time før start med henblik på at forberede lokale og indspil. Herefter gennemføres selve træningen normalt af 2-3 konsulenter.

Efter træningen fremsendes en skriftlig opsamling og evaluering med henblik på, at virksomheden kan arbejde videre med læringspunkterne.

​Økonomi

​Prisen for Krisestyringstræning afhænger af antal deltagere, kompleksitet og om vi anvender journalister og TV-hold. Et omfang som skitseret ovenfor koster ca. kr. 40.000,- ex. moms. 

Det med småt

  • Prisen for krisestyringstræning afhænger af antal deltagere, kompleksitet og omfang, derfor foreslår vi, at I kontakter os for en drøftelse og et konkret tilbud
  • Forstå vores andre produkter der er fundamentet for effektiv krisestyring

​Kort om Firmaberedskab

Firmaberedskab hjælper virksomheder med at etablere og træne det rette beredskab til enhver situation – og derved hjælper vi med at beskytte værdier, omdømme og medarbejdere

​Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Kontaktinformation

Firmaberedskab

Korskildelund 6

2670 Greve

​telefon: 613 112 90

info@firmaberedskab.dk

CVR-nummer : 35670157

​Bankoplysninger: Reg.nr. 5471 Kontonr. 1167660