​Krisestyringstræning

​En definition af “krise” og “katastrofe” er; "enhver eskalering, som kommer ud af kontrol i forhold til det planlagte og udstukne hændelsesspor udløst af menneskelige fejl, mangler og bevidst udnyttelse ligeså vel som enhver situation, som når et omfang på grund af naturlige årsager eller katastrofer, der truer organisationens eksistens” .​

Krisestyringstræning er for virksomhedens topledelse. Krisestyringstræningen øver topledelsens evne til at skabe overblik og træffe effektive beslutninger i forbindelse med varslede og uvarslede kriser.

Desuden øves topledelsens evne til krisekommunikation og pressehåndtering

​Figuren illustrerer nogle af de forhold, der skal håndteres og planlægges i forbindelse med et komplet beredskabskoncept

​​Formål

Krisestyring er afgørende i forhold til at håndtere alvorlige trusler mod organisationens værdier, overordnede resultater og i sidste ende dens eksistens. Det handler om, under pres, at kunne træffe effektive rettidige beslutninger og dermed kommunikere disse indad- og udadtil. Er denne evne begrænset, kan krisen forværres og i nogle situationer lede til, at afledte kriser udvikler sig.

Krisestyringstræningens gennemførelse

Krisestyringstræningen gennemføres normalt som et halvdagsarrangement, hvor der indledes med kort generel undervisning om krisestyringsprincipper og kriseledelsens opgaver. Herefter gennemføres 2-3 situationsspil, hvor topledelsen øves i krisestyring inden for forskellige virksomhedsrelevante scenarier.

I hvert situationsspil modtager topledelsen indspil omkring en given hændelse.

Indspillene er designet til at sætte topledelsen i beslutnings- og informationsdilemmaer, svarende til de dilemmaer der vil være i en reel krise. I situationsspillene vil topledelsen blive udfordret på beslutningstagning, krisekommunikation internt i virksomheden og eksternt i forhold til kunder, samarbejdspartnere, myndigheder og presse.

Undervejs i situationsspillene giver vores instruktører efter behov råd og vejledning med henblik på at sikre mest mulig læring. Efter hvert situationsspil sammenfattes observationer og læringspunkter.

Efter sidste situationsspil gennemføres en samlet drøftelse og læringsopsamling i forhold til alle situationsspillene.

Planlægning

Forud for træningen gennemføres et interview med virksomhedens ansvarlige kontaktperson(er) med henblik på at få kortlagt, hvorledes virksomheden er organiseret, hvordan beredskab og krisestyring fungerer og for at diskutere hvilke scenarier, der skal trænes.

Interviewet varer cirka. 2 timer og gennemføres af 2 konsulenter. I forbindelse med interviewet har vi om muligt brug for organisations- og procesdiagrammer og eventuelle eksisterende beredskabs- og kriseplaner.

Derefter gennemfører vi forberedelse af krisestyringstræningen - herunder design af skræddersyede situationspil.

På baggrund af interviewet fremsendes et endeligt tilbud i forhold til aftalt indhold og omfang.

Inden krisestyringstræningen gennemføres, godkendes disse forslag af virksomhedens kontaktperson.

Én uge før gennemførsel fremsendes en kort instruks om krisestyringstræningen, herunder hvad topledelsen eventuelt skal forberede sig på i forhold til træningen.

På selve træningsdagen ankommer vores konsulenter én time før start med henblik på at forberede lokale og indspil. Herefter gennemføres selve træningen normalt af 2-3 konsulenter.

Efter træningen fremsendes en skriftlig opsamling og evaluering med henblik på, at virksomheden kan arbejde videre med læringspunkterne.

​Pris

Prisen for en krisestyringstræning afhænger af antal deltagere, kompleksitet, og om vi anvender journalister og TV-hold. Et omfang som skitseret ovenfor koster kr. 40.000,- ex. moms. 

​​​Kontakt os her for en drøftelseFik du læst om...

​Beredskabsøvelser - Læs mer​e her

​Risiko- og konsekvensanalyser​ - L​æs mere her

Beredskabsplaner - Læs mere her

Fik du også læst om...

​Beredskabskabsledelse? - Læs mere her

​Hændelseshåndtering, hvordan?​ -Læs mer​e her

​Kriseledelse, hvordan? - L​æs mere her

​Kort om Firmaberedskab

Firmaberedskab hjælper virksomheder med at etablere og træne det rette beredskab til enhver situation – og derved hjælper vi med at beskytte værdier, omdømme og medarbejdere

CVR: 35670157

linkedin  fb

Kontaktinformation

​Vi har kontorer på:

​Bredgade 30, 1260 København -  ​Find vej

Østergade 27, 8000 Aarhus C.​ - Find vej

Telefon: 61 31 12 90

E-mail: info@firmaberedskab.dk

​Bankoplysninger

Reg.nr. 5471 

Kontonr. 1167660

Se datapolitik

​Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt