Mød teamet bag Firmaberedskab​

Christian Fredberg

Direktør

Søren Dybdahl

Seniorkonsulent

Lene Fredberg

Salgs- og Administrationschef

Steffen Skov

Konsulent og Afdelingschef

Jakob Korslund

Seniorkonsulent

Niels-Christian Viggaard

Juniorkonsulent

Sabrina Solis

Kommunikationskonsulent

Allan Nissen

Konsulent og Førstehjælpschef

Jakob Harring

Seniorkonsulent

Lasse Oszadlik

Seniorkonsulent

Jakob Biering

Seniorkonsulent

Kristian Molbech

Seniorkonsulent

Claus Olsen

Seniorkonsulent

Michael Ellesgaard

Konsulent

Thomas Ludvigsen

Chefkonsulent

Steen Lehnert

Seniorkonsulent

​Firmaberedskabs instruktørkorps

Jazper

Lars

Christian

Jacob

Lasse

Louise

Martin

Jens

Mads

Morten

Henrik

Dalibor

Om Firmaberedskab

Firmaberedskab blev grundlagt i 2014 for at skabe mere sikre, modstandsdygtige og robuste danske virksomheder. Vi rådgiver private virksomheder og offentlige myndigheder i et bredt spektrum af beredskabsfaglige områder fra topledelse og bestyrelsesarbejde i beredskabs- og krisesituationer til teknisk rådgivning, abonnementsdrift og lokale beredskabsforhold. For mange af vores kunder driver vi også beredskabsområdet.

Opgaverne løser vi gennem:
• Rådgivning om beredskab og krisestyring
• Oplysning og debat
• Risiko- og konsekvensanalyser
• Beredskabs- og kriseplanlægning
• Beredskabsuddannelse, træning og øvelser
• Beredskabsmæssig test og auditering
• Digital alarmering og beredskabsplaner i Paratio Digital
• Trusselsovervågning og varsling i realtid
• Levering af beredskabsudstyr
• Abonnementsløsninger inden for risikostyring og beredskab.

Vi leverer vores ydelser i hele Danmark med 52 konsulenter og undervisere.

Opgaverne løser vi gennem:
• Rådgivning om beredskab og krisestyring

• Oplysning og debat
• Risiko- og konsekvensanalyser
• Beredskabs- og kriseplanlægning
• Beredskabsuddannelse, træning og øvelser
• Beredskabsmæssig test og auditering
• Digital alarmering og beredskabsplaner i Paratio Digital
• Trusselsovervågning og varsling i realtid
• Levering af beredskabsudstyr
• Abonnementsløsninger inden for risikostyring og beredskab.

Vi leverer vores ydelser i hele Danmark med 52 konsulenter og undervisere.irmaberedskab hjælper virksomheder med at etablere og træne det rette beredskab til enhver situation – og derved hjælper vi med at beskytte værdier, omdømme og medarbejdere.

Vores grundlæggende værdier er

  • ​Ordentlighed
  • Faglighed
  • Kvalitet
  • Effektivitet

​Disse værdier gennemsyrer vores arbejde – og ligger dybt forankret i os alle. Kontakt os her

Vi er samarbejdspartnere med Danske Risikorådgivere​​

Vi støtter InterForce

​​"InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor om forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt Reservestyrken, således at samfundets samlede ressourcer udnyttes bedst muligt. InterForce formål er at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse."

Beredskabsplanlægning

Beredskabsplanlægning sikrer et opdateret grundlag for hurtige og effektive reaktioner, når hændelser indtræffer. Således begrænses konsekvenserne - og virksomheden kommer hurtigere tilbage i normal drift.

Uden planlægning vil organisationen ikke fungere koordineret og effektivt – og det koster dyrebar tid, betyder uhensigtsmæssige reaktioner og beslutninger og vil samlet set gøre, at en hændelse får større konsekvenser end den kunne have haft.

​Med vores stærke kompetencer fra ledelse af militære kampenheder indsat i alverdens brændpunkter ved vi, hvad der skal til i forhold til beredskabsmæssig planlægning – og hvordan planer skal sættes sammen for at kunne virke, når en organisation virkelig er under pres.

Denne kompetence bringer vi med os ind i arbejdet med virksomheders beredskabsplanlægning – og gør at vi kan hjælpe med at etablere effektive beredskaber.​​

Fik du læst om...

​Risiko- og konsekvensanalyser​ - Læs mere her

​​Beredskab​saudit og -gennemgang - læs mer​e her

​Beredskabspla​ner - L​æs mere her

Krisestyring

Krisestyring er forskellige metodikker og værktøjer til håndtering af hændelser, der har en mere alvorlig eller særlig karakter. Disse kriser kendetegnes ved at være en alvorlig trussel mod organisationens vigtige værdier, og som har omfang eller potentiale til at true organisationens overordnede resultater og i sidste ende dens eksistens.

​Denne form for hændelser kræver hurtig identifikation, indgriben og beslutningstagning fra topledelsen. Vi ved fra vores erfaringer fra ledelse af store organisationer under pres, at tidsfaktoren, beslutningskraft og eksekveringsevne er afgørende for, at organisationen kommer godt gennem en krise. Tilsvarende er det afgørende, at interne og eksterne interessenter håndteres hensigtsmæssigt undervejs.

​Vi har indgående kendskab til, hvordan kriseledelse organiseres og trænes, således at beslutningskraft, eksekveringskraft og overblik bevares på topniveau under alvorlige pres. Desuden har vi pressehåndteringseksperter tilknyttet med henblik på at bidrage til træning af den eksterne interessenthåndtering.​

Fik du læst om...

Alarmerings- og kommunikationsværktøj - Læs mere her

​​Beredskabsøvelser - læs mer​e her

​Krisestyringstræning - L​æs mere her

Uddannelse og øvelser

​​Beredskabsplaner kan ikke stå alene. Planer skal øves - og de mennesker, der har del i en plan, skal være klædt på til at fylde rollen. Vi ved fra vores erfaringer med ledelse af organisationer under pres, at en plan, der ikke er øvet, faktisk ikke er en plan.

Vi ved også, at vi som mennesker har en glemselskurve, der gør, at de ting vi ikke beskæftiger os dagligt, stille og roligt glider ind i glemslen. Og heldigvis er de fleste organisationer ikke udsat for beredskabshændelser dagligt.

Beredskabsplaner skal derfor øves en gang i mellem - og medarbejderenes kompetencer skal vedligeholdes.

​Vi har lang erfaring i at tilrettelægge og gennemføre uddannelses- og øvelsesforløb, der er specifikt målrettet til organisationer i krisesituationer.

​Derigennem kan vi hjælpe med at sikre organisationens parathed og beredskabsplanens eksekvering, når en hændelse indtræffer.

Hvad er et Beredskab​?

​​​Beredskab i virksomheder handler om mange ting: Forhold over for brand, strømsvigt, oversvømmelser og ulykker, men også om forhold ved vold, trusler og terror.

​Det er alt sammen hændelser, der sætter organisationen under pres og påvirker driften - og som har konsekvenser for økonomi, omdømme og i værste fald mennesker.

​Et velfungerende beredskab binder organisation og processer sammen med bygningstekniske installationer, sikkerhedssystemer og bygningens fysiske opbygning – og kan fungere effektivt under tidspres og stresspåvirkninger.

​Kontakt os her og forklar jeres behov

Vi har solide kompetencer inden for

  • ​​ledelse af organisationer under pres
  • ​procesoptimering og Lean
  • ​projektledelse
  • ​bygningsteknik og facility management
  • ​sikkerhed og risikostyring
  • ​interessent- og mediehåndtering

Dette gør, at vi kan hjælpe med at etablere effektive beredskaber, der håndterer alle situationer, virksomheden kommer ud for.​

Fik du også læst om...

​Beredskabskabsledelse? - Læs mere her

​Hændelseshåndtering, hvordan?​ -Læs mer​e her

​Kriseledelse, hvordan? - L​æs mere her

​Kort om Firmaberedskab

Firmaberedskab hjælper virksomheder med at etablere og træne det rette beredskab til enhver situation – og derved hjælper vi med at beskytte værdier, omdømme og medarbejdere

CVR: 35670157

linkedin  fb

Kontaktinformation

​Vi har kontorer på:

​Bredgade 30, 1260 København -  ​Find vej

Østergade 27, 8000 Aarhus C.​ - Find vej

Telefon: 61 31 12 90

E-mail: info@firmaberedskab.dk

​Bankoplysninger

Reg.nr. 5471 

Kontonr. 1167660

Se datapolitik

​Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt