​hvem er vi?

Christian Fredberg - Direktør​

Lene Fredberg - Salgs- og Administrationschef​

Steffen Skov - Konsulent og Afdelingsleder

Søren Dybdahl - Seniorkonsulent​

​Sten Lehnert - Seniorkonsulent

Claus Olsen - Seniorkonsulent​

Om Firmaberedskab

Mission

Firmaberedskab hjælper virksomheder med at etablere og træne det rette beredskab til enhver situation – og derved hjælper vi med at beskytte værdier, omdømme og medarbejdere.

Vision

Vi vil være markedsleder i Danmark, når det gælder virksomheders helhedsorienterede og integrerede beredskabsløsninger.

Vi vil bidrage til at gøre Danmark mere robust overfor fremtidens trusler ved at skabe de rette beredskaber til enhver situation .

Oprindelse

Firmaberedskab blev etableret i 2014 for at imødekomme den stigende efterspørgsel på konkrete helhedsorienterede krisestyrings- og beredskabsydelser, som vi erkendte gennem vort hidtidige rådgivningsarbejde. Vi så, at krisestyring og beredskab mange steder blev håndteret fragmenteret, hvilket gav usammenhængende indsatser, når hændelser og kriser skulle håndteres. Samtidig oplevede vi i mange virksomheder en frustration over, at der manglede en konceptuel tilgang til at binde teknisk forebyggende tiltag sammen med organisationsstruktur og processer både før, under og efter en hændelse.

Det satte vi os for at gøre noget ved – og etablerede derfor Firmaberedskab.

Firmaberedskab råder over en fast stab såvel som syv deltidsansatte konsulenter.

​Vores grundlæggende værdier er

  • Ordentlighed
  • Kvalitet
  • Professionalisme
  • Effektivitet

Disse værdier gennemsyrer vores arbejde – og ligger dybt forankret i os alle.

Vi er samarbejdspartnere med Danske Risikorådgivere​

Vi støtter InterForce

​​"InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor om forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt Reservestyrken, således at samfundets samlede ressourcer udnyttes bedst muligt. InterForce formål er at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse."

​Kort om Firmaberedskab

Firmaberedskab hjælper virksomheder med at etablere og træne det rette beredskab til enhver situation – og derved hjælper vi med at beskytte værdier, omdømme og medarbejdere

​Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Kontaktinformation

Firmaberedskab

Korskildelund 6

2670 Greve

​telefon: 613 112 90

info@firmaberedskab.dk

CVR-nummer : 35670157

​Bankoplysninger: Reg.nr. 5471 Kontonr. 1167660