Temadag om skoleskyderi

Formål

Temadagen om skoleskyderi giver nøglepersoner på skolen forståelses- og handlingsrammen for at kunne arbejde med skoleskyderi.

Temadagen sætter fokus på:

  • Hvordan passer vi bedst på vores elever?
  • Hvordan håndterer vi en skoleskydning?
  • Hvordan kan vi gøre en forskel?
  • Hvordan foregår samarbejdet med myndighederne?


​Undervisningsministeriets vejledning om sikkerhed og kriseberedskab opfordrer alle uddannelsesinstitutioner til at arbejde med planer for skoleskyderi, da vurderingen er, at dette før eller siden også rammer Danmark. Temadagen er et godt afsæt for dette, uanset om arbejdet med skoleskyderi er i sin indledende fase, eller der er tale om et vedligeholdende behov.

Det praktiske

På den aftalte dato for temadagen mødes 12-15 kursister med Firmaberedskabs instruktør i et af skolens egne klasselokaler i tre timer.

Vi starter med at gennemgå skoleskydningens DNA, generel beredskabsteori, værktøjer til mental kriseparathed, ledelsesværktøjer - og hvad der forventes af skolen i mødet med myndigheder i en krisesituation.

Herefter gennemgår vi cases, der tager udgangspunkt i skolen. Cases løses og diskuteres i grupper og tager om muligt udgangspunkt i skolens måske allerede eksisterende planer om skoleskydning.

Vi gennemfører situationsspil på et stort oversigtskort over skolens bygninger og omkringliggende områder og viser praktiske teknikker i, hvordan man bruger de fysiske genstande i et klasselokale i en skoleskyderisituation.

Vi tager afslutningsvis en debat om, hvordan vi håndterer tiden umiddelbart efter hændelsen - herunder ledelses- og organisationsmæssige udfordringer samt håndtering af pårørende, elever og presse.

Vi slutter dagen af med en kort opsummering.

Vi medbringer udstyr og materiale til temadagen.

For at gøre det så realistisk som muligt, har vi brug for at få tilsendt en plantegning over bygningen/de enkelte etager fra jer - senest 5 dage før temadagen.

Firmaberedskab sender efterfølgende en skriftlig tilbagemelding med læringspunkter fra dagen.

Kontakt os for en drøftelse om jeres behov​.

Pris

Prisen for en temadag om skoleskyderi er kr. 8999,- ex. moms.

Grundlag

Undervisningsministeriet - LOV nr 166 af 14_03_2001

"§ 1. Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsesinstitutioner (uddannelsessteder) skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø."

Fra indledningen i "Vejledning om sikkerhed og kriseberedskab":

"Det er helt centralt for uddannelsesinstitutioner at sikre et godt og sikkert undervisningsmiljø, som skal forebygge ulykker og krisesituationer. Et godt undervisningsmiljø kan hjælpe med til at forhindre eller begrænse kriser og konflikter, hvilket undervisningsmiljøloven også påpeger."

Fik du læst om...

​Krisestyringstrænin​g​ - Læs mere her

​Beredskabsplaner​ - Læs mer​e her

​Beredskabsøvelser​ - L​æs mere her

​Kort om Firmaberedskab

Firmaberedskab hjælper virksomheder med at etablere og træne det rette beredskab til enhver situation – og derved hjælper vi med at beskytte værdier, omdømme og medarbejdere

CVR: 35670157

linkedin  fb

Kontaktinformation

​Vi har kontorer på:

Korskildelund 6, 2670 Greve - Find vej

​Bredgade 30, 1260 København​ - Find vej

Telefon: 61 31 12 90

E-mail: info@firmaberedskab.dk

​Bankoplysninger

Reg.nr. 5471 

Kontonr. 1167660

Se datapolitik

​Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt